Finlands officiella statistik

Fastighetspriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under januari-mars med 0,3 procent från året innan
5.6.2018
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under första kvartalet år 2018 i hela landet med i genomsnitt 0,3 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 1,7 procent medan de i övriga Finland var nästan på samma nivå som under motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på gamla egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 1,5 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Nästa offentliggörande:
4.9.2018

Beskrivning: Statistiken beskriver prisnivåer för egnahemshus och tomter för egnahemshus och prisförändringar på kvartals- och årsbasis.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, egnahemshus, fastigheter, index, priser, prisindex, prisindex för egnahemshus, prisindex för egnahemhustomter, tomter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Tillbakaräknade serier för statistiken över fastighetspriser publiceras fr.o.m. 2010
4.12.2017
Utifrån indexen för gamla egnahemshus och småhustomter publiceras tillbakaräknade serier fr.o.m. år 2010 enligt den beräkningsmetod som reviderades tidigare i år.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.8.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/index_sv.html