Finlands officiella statistik

Fastighetspriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under oktober-december med 1,3 procent från året innan
6.3.2018
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under fjärde kvartalet 2017 i hela landet med i genomsnitt 1,3 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 4,2 procent medan de i övriga Finland sjönk med 1,9 procent jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal sjönk priserna på gamla egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 2,2 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Nästa offentliggörande:
5.6.2018

Beskrivning: Statistiken beskriver prisnivåer för egnahemshus och tomter för egnahemshus och prisförändringar på kvartals- och årsbasis.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, egnahemshus, fastigheter, index, priser, prisindex, prisindex för egnahemshus, prisindex för egnahemhustomter, tomter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Tillbakaräknade serier för statistiken över fastighetspriser publiceras fr.o.m. 2010
4.12.2017
Utifrån indexen för gamla egnahemshus och småhustomter publiceras tillbakaräknade serier fr.o.m. år 2010 enligt den beräkningsmetod som reviderades tidigare i år.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/index_sv.html

Dela