Finlands officiella statistik

Avbrott i utbildningen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Totalt 5,1 procent av de studerande avbröt utbildningen
14.3.2019
Avbrotten i utbildning som leder till examen var under läsåret 2016/2017 nästan på samma nivå som under föregående läsår. Av de studerande avbröt 5,1 procent studierna utan att fortsätta i någon utbildning som leder till examen. I gymnasieutbildning för unga var avbrottsprocenten 3,1, i yrkesutbildning för unga 7,4, i yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 7,3 och i universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 5,9. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2019.

Beskrivning: Statistikcentralen har sammanställt statistik över avbrott i utbildningen efter grundskolestadiet på basis av ett individbaserat material över studerande och examina sedan läsåret 2000–2001. Uppgifterna fås genom att man i september xxxx+1 följer situationen för personer som studerat i september xxxx. Om en person inte har fortsatt sina studier eller avlagt examen under året anses han eller hon ha avbrutit studierna.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: läroinrättningar, skolavhoppare, studerande, studieavbrott, utbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avbrott i utbildningen [e-publikation].
ISSN=1798-9299. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkesk/index_sv.html