Finlands officiella statistik

Avbrott i utbildningen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Avbrotten ökade inom universitetsutbildningen
19.3.2015
Av alla studerande i utbildning som leder till examen avbröt 5,6 procent sina studier och fortsatte inte inom någon examensinriktad utbildning under läsåret 2012/2013. Inom gymnasieutbildning var avbrottsprocenten 3,4, inom yrkesutbildning för unga 8,5, inom yrkeshögskoleutbildning 8,3 och inom universitetsutbildning 6,9 procent. Avbrotten minskade inom alla utbildningssektorer jämfört med året innan, med undantag av universitetsutbildning, där avbrotten ökade. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Nästa offentliggörande:
17.3.2016

Beskrivning: Statistikcentralen har sammanställt statistik över avbrott i utbildningen efter grundskolestadiet på basis av ett individbaserat material över studerande och examina sedan läsåret 2000–2001. Uppgifterna fås genom att man i september xxxx+1 följer situationen för personer som studerat i september xxxx. Om en person inte har fortsatt sina studier eller avlagt examen under året anses han eller hon ha avbrutit studierna.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: läroinrättningar, skolavhoppare, studerande, studieavbrott, utbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avbrott i utbildningen [e-publikation].
ISSN=1798-9299. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkesk/index_sv.html

Dela