Publicerad: 23.11.2009

Hälften av universitetsstuderandena inom kulturbranschen studerar i huvudstadsregionen

Inom kulturbranschen är i synnerhet universitetsutbildningen koncentrerad till huvudstadsregionen. År 2007 studerade nästan hälften av kulturbranschens 15 000 universitetsstuderande (över 7 000) vid huvudstadsregionens universitet, medan bara drygt en tredjedel av alla universitetsstuderande studerade i huvudstadsregionen. Av mer än 2 000 universitetsexamina inom kulturbranschen avlades likaså omkring hälften (över 1 000 examina) i huvudstadsregionen.

Yrkeshögskoleutbildningen och yrkesutbildningen inom kulturbranschen har en jämnare fördelning på olika delar av Finland. Av 12 000 yrkeshögskolestuderanden inom kulturbranschen studerade något under en fjärdedel i huvudstadsregionen, och av nästan 2 000 examina avlades bara var femte examen där år 2007. Av över 13 000 studerande i yrkesutbildningen inom kulturbranschen studerade under 15 procent i huvudstadsregionen, och av omkring 3 000 examina avlades 13 procent där. Utanför huvudstadsregionen finns det mest yrkeshögskoleutbildning inom kulturbranschen i Egentliga Finland, Päijänne-Tavastland och Birkaland, yrkesutbildning i Norra Österbotten, Birkaland och i Nyland utanför huvudstadsregionen.

Inom kulturbranschen fanns det år 2007 totalt nästan 40 000 studerande i utbildning som leder till examen. Över 7 000 examina avlades inom kulturbranschen. Mest studerande fanns det i huvudstadsregionen, nästan 12 000, i Egentliga Finland och Birkaland i bägge omkring 4 000. I dessa områden och i Mellersta Finland avlades flest examina.

Studerande inom kulturbranschen efter utbildningslandskap 2007

Den utbildning som leder till examen


Källa: Statistikcentralen, Individstatistik: utbildning

År 2007 fanns det 346 läroanstalter för fritt bildningsarbete med utbildning inom kulturbranschen. Av dem var 35 svenskspråkiga och 18 tvåspråkiga. Läroanstalter för fritt bildningsarbete är idrottsutbildningscentrer, folkhögskolor, medborgarinstitut, arbetarinstitut, studiecentraler och sommaruniversitet. Det finns sådana läroanstalter i alla landskap. År 2007 gavs nästan 1,5 miljoner undervisningstimmar i utbildning som inte leder till examen inom kulturbranschen, mest i Nyland, Birkaland och Norra Österbotten.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nya publikation Kulturen i regionerna 2009, som innehåller statistikuppgifter på regional nivå om kulturlivet i Finland. Uppgifterna presenteras i huvudsak på landskapsnivå. I publikationen granskas också de regionala språkminoriteternas, finlandssvenskarnas och samernas, kultur. Publikationen är helt tvåspråkig (finska-svenska). Tabellerna finns också på engelska.

Källa: Kulturen i regionerna 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Ekholm (09) 1734 3370, kulttuuri.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 23.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kultur [e-publikation].
ISSN=2341-7390. 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klt/2008/klt_2008_2009-11-23_tie_001_sv.html