Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2020, januari

Omsättning inom handeln 2019, november

2019
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik