Finlands officiella statistik

Utbildningsekonomi

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Driftsutgifterna för skolväsendet ökade något år 2013
8.5.2015
Enligt Statistikcentralen ökade driftsutgifterna för skolväsendet med 1,1 procent år 2013 jämfört med året innan. Driftsutgifterna för skolväsendet var totalt 12,3 miljarder euro år 2013. Den största andelen av driftsutgifterna för skolväsendet utgörs av kostnader för den grundläggande undervisningen. År 2013 användes 4,5 miljarder euro för den grundläggande undervisningen. De näst största andelarna av driftsutgifterna hade universitetsutbildningen och -forskningen, dvs. 2,3 miljarder euro, och yrkesutbildningen, för vilken man använde 1,8 miljarder euro.

Nästa offentliggörande:
11.5.2016

Beskrivning: Statistiken över utbildningsekonomi omfattar hela utbildningssystemets ekonomi och uppgifter om kostnader. Uppgifterna om kostnaderna för utbildningssystemet finns såväl efter nationella klassificeringar som internationella begrepp och klassificeringar, vilket gör det möjligt att rapportera och jämföra uppgifter internationellt. Uppgifterna produceras med hjälp av begränsningarna och definitionerna i den internationella utbildningsklassificeringen ISCED och de internationella organisationernas (Unesco, OECD, Eurostat) UOE-utbildningsstatistikenkät. Uppgifterna tas huvudsakligen ur administrativa register. De baserar sig på uppgifter som Utbildningsstyrelsen har samlat in om de läroanstalter som ingår i statsandelssystemet för undervisningsväsendet och, för den kommunala förskole- och grundundervisningens samt gymnasieutbildningens del, på den separata datainsamling som Statistikcentralen gjort i samband med statistiken över kommunernas ekonomi för statsandelssystemet. Uppgifterna om universitet baserar sig på statens centrala bokföringsmaterial och på de uppgifter som Statistikcentralens enhet för vetenskap, teknologi och forskning samlat in. Uppgifterna över statens studiestödsutgifter är ur FPA:s statistik över studieförmåner. Uppgifterna är offentliga.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: läroinrättningar, utbildning, utbildningskostnader, utbildningsutgifter.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsekonomi [e-publikation].
ISSN=1799-0955. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.5.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kotal/index_sv.html

Dela