Finlands officiella statistik

Utbildningsekonomi

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Driftsutgifterna för utbildning oförändrade år 2016
9.5.2018
Enligt Statistikcentralen var driftsutgifterna för utbildning år 2016 på samma nivå som året innan, totalt 12,2 miljarder euro. Den största andelen av driftsutgifterna för utbildningen utgörs av kostnader för den grundläggande undervisningen. År 2016 användes 4,7 miljarder euro för den grundläggande undervisningen. De näst största andelarna hade universitetsutbildningen och -forskningen, dvs. 2,3 miljarder euro, och yrkesutbildningen, för vilken man använde 1,7 miljarder euro.

Nästa offentliggörande:
9.5.2019

Beskrivning: Statistiken över utbildningsekonomi omfattar hela utbildningssystemets ekonomi och uppgifter om kostnader. Uppgifterna om kostnaderna för utbildningssystemet finns såväl efter nationella klassificeringar som internationella begrepp och klassificeringar, vilket gör det möjligt att rapportera och jämföra uppgifter internationellt. Uppgifterna produceras med hjälp av begränsningarna och definitionerna i den internationella utbildningsklassificeringen ISCED och de internationella organisationernas (Unesco, OECD, Eurostat) UOE-utbildningsstatistikenkät. Uppgifterna tas huvudsakligen ur administrativa register. De baserar sig på uppgifter som Utbildningsstyrelsen har samlat in om de läroanstalter som ingår i statsandelssystemet för undervisningsväsendet och, för den kommunala förskole- och grundundervisningens samt gymnasieutbildningens del, på den separata datainsamling som Statistikcentralen gjort i samband med statistiken över kommunernas ekonomi för statsandelssystemet. Uppgifterna om universitet baserar sig på statens centrala bokföringsmaterial och på de uppgifter som Statistikcentralens enhet för vetenskap, teknologi och forskning samlat in. Uppgifterna över statens studiestödsutgifter är ur FPA:s statistik över studieförmåner. Uppgifterna är offentliga.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: läroinrättningar, utbildning, utbildningskostnader, utbildningsutgifter.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsekonomi [e-publikation].
ISSN=1799-0955. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kotal/index_sv.html