Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2020, maj

Konjunkturindikator för produktionen 2008, april

2008
april
Offentliggöranden