Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2020, april

Konjunkturindikator för produktionen 2009, oktober

2009
oktober
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor