Konjunkturindikator för produktionen 2019, augusti

2019
augusti
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik