Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2020, december

Konjunkturindikator för produktionen 2020, november

2020
november
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik