Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2020, mars

Lönesummaindex 2010, maj

2010
maj
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer