Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2020, april

Publicerad: 16.11.2010

Lönesumman ökade med 3,6 procent under juli–september

Hela ekonomins lönesumma var under juli–september 3,6 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i september ökade lönesumman för hela ekonomin med 3,9 procent. Under juli–september för ett år sedan sjönk lönesumman med 1,6 procent från året innan.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 7–9/2010 och 7–9/2009, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 7–9/2010 och 7–9/2009, % (TOL 2008)

Lönesumman ökade inom alla statistikförda näringsgrenar under juli–september. Snabbast var ökningen av lönesumman inom privata hälsovårds- och socialtjänster (6,6 %) samt inom byggverksamhet (5,8 %).Den offentliga sektorns lönesumma ökade i samma takt som hela ekonomin, medan ökningen var långsammare inom finansiell verksamhet, handel och industri.


Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (226,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. september 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2010/09/ktps_2010_09_2010-11-16_tie_001_sv.html