Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2020, april

Lönesummaindex 2010, oktober

2010
oktober
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer