Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2020, september

Lönesummaindex 2011, januari

2011
januari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer