Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2020, april

Publicerad: 13.2.2012

Lönesumman ökade med 3,8 procent under oktober–december

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under oktober–december 3,8 procent större än under motsvarande period året innan. Under oktober–december för ett år sedan ökade lönesumman med 3,7 procent.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 10–12/2011 och 10–12/2010, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 10–12/2011 och 10–12/2010, % (TOL 2008)

Lönesumman ökade under oktober–december i alla statistikförda branscher. Snabbast var ökningen av lönesumman inom privata hälsovårds- och socialtjänster (7,1 %) och byggverksamhet (5,7 %). Ökningen av lönesumman var mest moderat inom industrin och inom den privata sektor som erbjuder utbildningstjänster.

Lönesumman utgör summan av bruttolöner som betalats till arbetstagaren utan optioner. Lönesumman påverkas av förändringarna i sysselsättning och löntagarnas inkomstnivå.

Tillfälligt löneutbetalande arbetsgivare ingår fr.o.m. januari 2011

Fr.o.m. uppgifterna för januari 2011 ingår uppgifterna för tillfälligt löneutbetalande arbetsgivare i beräkningen av lönesummaindexen. Tillfälligt löneutbetalande arbetsgivare har inkluderats i källmaterialet för lönesummaindexen fr.o.m. skattekontoreformen i januari 2010, men deras uppgifter har utelämnats från indexberäkningen i ett år på grund av ojämförbarhet. Tillfälligt löneutbetalande arbetsgivares andel av hela lönesumman är liten och ändringen inverkar inte på indexens jämförbarhet mellan olika år.


Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Remes 09 1734 3682, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (226,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 13.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. december 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2011/12/ktps_2011_12_2012-02-13_tie_001_sv.html