Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palkkasummakuvaajat 2019, elokuu

Palkkasumma kasvoi 6,2 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 6,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Palkkasumma kasvoi tammi–maaliskuussa kaikilla päätoimialoilla. Voimakkainta palkkasumman kasvu oli rakennusalalla, jossa palkkasumma kohosi 13,3 prosenttia vuoden takaisesta. Maltillisinta palkkasumman kasvu oli teollisuudessa, jossa kasvua edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä oli 3,3 prosenttia.

Taulukko 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksittäin II/2011–I/2012, % (TOL 2008)

  II/2011 III/2011 IV/2011 I/2012
Koko talous (A-X) 5,3 5,1 3,5 6,2
Teollisuus (BCDE) 4,8 4,3 2,0 3,3
Rakentaminen (F) 7,8 9,3 5,0 13,3
Kauppa (G) 5,8 5,3 4,2 5,1
Muut palvelut (HIJLMNRS) 6,4 5,9 4,2 5,9
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 2,8 3,1 3,4 3,5
Julkinen sektori (OPQ) 3,8 3,9 2,6 6,5
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 4,1 3,6 1,9 4,0
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 6,9 6,7 7,0 11,1

Rakennusala vauhditti palkkasumman kasvua

Rakennusala vauhditti koko talouden palkkasumman kasvua vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Alan palkkasumma kasvoi koko talouden palkkasummaa nopeammin myös vuoden 2011 jokaisella neljänneksellä. Rakentamisen lisäksi palkkasumma kasvoi koko talouden palkkasummaa vauhdikkaammin yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa sekä julkisella sektorilla. Hitainta palkkasumman kasvu oli teollisuudessa, jossa kasvua edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä oli 3,3 prosenttia. Useimmilla toimialoilla alkuvuodesta maksettu 150 euron kertaerä kasvattaa palkkasummaa. Tämä näkyy ensimmäisen vuosineljänneksen kasvuprosenteissa.

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä I/2012 ja I/2011, % (TOL 2008)

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä I/2012 ja I/2011, % (TOL 2008)

Teollisuusyritysten maksamien palkkojen summa kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 3,3 prosenttia vuoden takaisesta. Teollisuuden alatoimialoista palkkasumman kasvu oli tammi–maaliskuussa nopeinta kaivostoimintaa palvelevassa toiminnassa (+45,4 %) sekä metallimalmien louhinnassa (+43,9 %). Joillakin teollisuuden alatoimialoilla palkkasumma oli kuitenkin laskussa edellisvuoteen verrattuna. Eniten palkkasumma laski metsäteollisuudessa (-7,8 %).

Palkkasumman kasvu oli suurinta rakennusalalla, jossa maksettiin tammi–maaliskuussa 13,3 prosenttia enemmän palkkoja kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Rakennusalan palkkasumman kasvu alkoi vuoden 2010 kesällä, jonka jälkeen toimialan palkkasumma on kasvanut joka vuosineljänneksellä koko talouden palkkasummaa vauhdikkaammin. Rakennusalalla kasvun moottorina toimi tuoreimmalla neljänneksellä jälleen talonrakentaminen, jossa palkkasumma kasvoi 14,4 prosenttia. Osan rakennusalan palkkasumman voimakkaasta kasvusta tammi–maaliskuussa selittää se, että ajanjaksolle osui yksi perjantai enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavalle jaksolle. Rakennusalalla palkat maksetaan perinteisesti joka toinen perjantai.

Kaupan toimialalla palkkasumma kasvoi 5,1 prosenttia vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Kaupan kaksinumerotason alatoimialoista palkkasumma kasvoi tammi–maaliskuussa eniten autokaupassa (+8,7 %). Tukkukaupassa palkkasumma kasvoi 4,3 prosenttia ja vähittäiskaupassa 4,8 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohdasta.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kasvoi uusimmalla kolmen kuukauden jaksolla 5,9 prosenttia. Palkkasumma kasvoi tammi–maaliskuussa lähes kaikilla palvelutoimialoilla. Palvelutoimialat, joissa palkkasumman kasvu oli nopeinta, olivat muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle (+11,9 %), vuokraus- ja leasingtoiminta (+10,6 %), sekä työllistämistoiminta (+10,3 %). Televiestinnän toimialalla palkkasumma pieneni 3,8 prosenttia.

Yksityisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden toimialalla palkkasumman kasvu kiihtyi vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 11,1 prosenttiin. Julkisella sektorilla palkkasumman kasvu kiihtyi 6,5 prosenttiin. Rahoitustoiminnan ja yksityisen koulutuksen toimialoilla palkkasumman kasvu jäi koko talouden palkkasumman kasvusta. Rahoituksen toimialalla palkkasumma kasvoi 3,5 prosenttia, ja yksityisen koulutuksen toimialalla palkkasumma kasvoi 4,0 prosenttia.

Palkkasumman kasvu seurausta työllisten määrän ja ansiotason kasvusta

Palkkasummaan vaikuttavat työllisyydessä ja palkansaajien ansiotasossa tapahtuvat muutokset. Palkkasumman kasvu oli viime vuonna huomattavasti voimakkaampaa kuin vuonna 2010. Kasvua on tukenut osaltaan työllisten määrän kasvu. Työllisten määrä kääntyi kasvuun vuoden 2010 heinä–syyskuun aikana, ollen laskussa yhtäjaksoisesti tätä ennen vuoden 2009 alusta. Työllisten määrän kasvu on jatkunut nyt seitsemän viimeisimmän neljänneksen ajan. Vuoden 2012 tammi–maaliskuussa työllisten määrä kasvoi 1,0 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Myös pitkään jatkuneella ansiotason nousulla on positiivinen vaikutus palkkasumman kehitykseen. Ansiotason kasvuvauhti on kuitenkin hidastunut vuoden 2008 kolmannen neljänneksen yli kuuden prosentin lukemista. Vuoden 2011 kolmen viimeisimmän neljänneksen aikana ansiotason vuotuinen kasvu pysytteli kolmen prosentin tuntumassa.

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 6,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Työmarkkinakeskusjärjestöt solmivat vuoden 2011 lopussa raamisopimuksen, jonka piiriin kuuluu yli 90 prosenttia palkansaajista. Osana raamiratkaisua sopimukseen sitoutuneiden alojen palkansaajille maksetaan 150 euron kertaerä vuoden 2012 ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä tai myöhemmin alkavan sopimusjakson ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä. Kertaerän vaikutus näkyy myös palkkasummakuvaajien luvuissa vuoden 2012 ensimmäisten kuukausien osalta.

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomas Remes 09 1734 3682, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 15.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. maaliskuu 2012, Palkkasumma kasvoi 6,2 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2012/03/ktps_2012_03_2012-05-15_kat_001_fi.html