Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palkkasummakuvaajat 2020, joulukuu

Palkkasumma kasvoi 2,3 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä 2,3 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa kaikilla päätoimialoilla lukuun ottamatta teollisuutta, jossa palkkasumma supistui 1,9 prosenttia edellisvuodesta. Voimakkainta palkkasumman kasvu oli yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa, jossa palkkasumma kohosi 6,8 prosenttia vuoden takaisesta. Maltillisinta palkkasumman kasvu oli koulutuspalveluja tarjoavalla yksityisellä sektorilla, jossa kasvua edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä oli 2,0 prosenttia.

Taulukko 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksittäin IV/2011–III/2012, % (TOL 2008)

  IV/2011 I/2012 II/2012 III/2012
Koko talous (A-X) 3,4 5,5 4,5 2,3
Teollisuus (BCDE) 1,9 2,9 3,8 -1,9
Rakentaminen (F) 4,9 11,5 8,4 2,2
Kauppa (G) 4,1 4,5 4,8 3,7
Muut palvelut (HIJLMNRS) 4,3 5,2 4,6 3,8
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 3,3 3,1 4,6 3,4
Julkinen sektori (OPQ) 2,6 6,5 3,3 2,2
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 2,0 3,8 2,4 2,0
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 7,0 10,3 7,7 6,8

Yksityiset terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut vauhdittivat palkkasumman kasvua

Yksityiset terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut vauhdittivat koko talouden palkkasumman kasvua vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä. Alan palkkasumma kasvoi koko talouden palkkasummaa nopeammin myös vuoden 2012 ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä. Pelkästään syyskuussa yksityisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden palkkasumma kasvoi 6,4 prosenttia vuoden takaisesta. Useimmilla toimialoilla alkuvuodesta maksettu 150 euron kertaerä näkyy ensimmäisten vuosineljännesten kasvuprosenteissa.

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä III/2012 ja III/2011, % (TOL 2008)

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä III/2012 ja III/2011, % (TOL 2008)

Teollisuusyritysten maksamien palkkojen summa laski kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä 1,9 prosenttia vuoden takaisesta. Teollisuuden alatoimialoista palkkasumma laski voimakkaimmin heinä–syyskuussa nahan ja nahkatuotteiden valmistuksessa (–18,0 %), ja kasvoi eniten metallimalmien louhinnassa (+39,6 %) sekä kaivostoimintaa palvelevassa toiminnassa (+28,7 %).

Rakennusalan palkkasumman kasvu hidastui toisen neljänneksen 8,4 prosentin kasvusta 2,2 prosenttiin vuoden takaisesta vertailuajankohdasta. Viimeisimmällä vuosineljänneksellä rakennusalan alatoimialoista eniten kasvoi erikoistunut rakennustoiminta (+3,2 %). Maltillisimmin palkkasumma kohosi maa– ja vesirakentamisessa (+0,5 %).

Kaupan toimialalla palkkasumma kasvoi 3,7 prosenttia vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä. Kaupan alatoimialoista palkkasumma kasvoi heinä–syyskuussa eniten vähittäiskaupan erikoismyylälöissä (+14,0 %). Joillakin kaupan alatoimialoilla palkkasumma oli kuitenkin laskussa edellisvuoteen verrattuna. Esimerkiksi kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan vähittäiskaupassa palkkasumma laski 3,9 prosenttia vuoden takaisesta.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kasvoi uusimmalla kolmen kuukauden jaksolla 3,8 prosenttia. Palkkasumma kasvoi heinä–syyskuussa lähes kaikilla palvelutoimialoilla. Palvelutoimialat, joissa palkkasumman kasvu oli nopeinta, olivat lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut (+8,9 %), hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle (+7,1 %) sekä turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut (+6,9 %).

Rahoitus- ja vakuutustoiminnan palkkasumma kasvoi vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä 3,4 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohdasta. Sitä vastoin julkisen sektorin sekä koulutuksen (pl. julkinen sektori) toimialoilla palkkasumman kasvu jäi vaatimattomammaksi. Julkisen sektorin palkkasumma kasvoi 2,2 prosenttia ja koulutuspalveluja tarjoavalla yksityisellä sektorilla palkkasumma kasvoi 2,0 prosenttia.

Palkkasumman kasvu seurausta työllisten määrän ja ansiotason kasvusta

Palkkasummaan vaikuttavat työllisyydessä ja palkansaajien ansiotasossa tapahtuvat muutokset. Palkkasumman kasvu oli viime vuonna huomattavasti voimakkaampaa kuin vuonna 2010. Kasvua on tukenut osaltaan työllisten määrän kasvu. Työllisten määrä kääntyi kasvuun vuoden 2010 heinä–syyskuun aikana, ollen laskussa yhtäjaksoisesti tätä ennen vuoden 2009 alusta. Työllisten määrän kasvu on nyt jatkunut yhtäjaksoisesti yhdeksän viimeisimmän neljänneksen ajan. Vuoden 2012 heinä–syyskuussa työllisten määrä kasvoi 0,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Myös pitkään jatkuneella ansiotason nousulla on positiivinen vaikutus palkkasumman kehitykseen. Ansiotason kasvuvauhti on kuitenkin hidastunut vuoden 2008 kolmannen neljänneksen yli kuuden prosentin lukemista. Ansiotason vuotuinen kasvu on kivunnut lähelle neljää prosenttia vuonna 2012. Ennakollisen tiedon perusteella vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä ansiotaso kasvoi 3,5 prosenttia vuoden takaisesta.

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 12.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. syyskuu 2012, Palkkasumma kasvoi 2,3 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2012/09/ktps_2012_09_2012-11-12_kat_001_fi.html