Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2020, november

Lönesummaindex 2015, juni

2015
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik