Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2019, juni

Lönesummaindex 2015, augusti

2015
augusti
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik