Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2020, december

Lönesummaindex 2016, augusti

2016
augusti
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik