Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2020, april

Lönesummaindex 2020, februari

2020
februari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik