Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 10.6.2004

Kuntatalous kääntyi selvään laskuun viime vuonna

Useita vuosia jatkunut kuntatalouden vahvistuminen taittui viime vuonna laskuksi. Toimintakulujen nopean kasvun ja verotulojen vähenemisen vuoksi kuntien yhteenlaskettu vuosikate aleni 37 prosentilla eikä enää riittänyt kattamaan poistoja. Kuntayhtymiä talouden kiristyminen ei koskenut, vaan niiden talous vahvistui edelleen. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen julkaisemista kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston ennakkotiedoista.

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöstietoja vuosilta 2002 ja 2003, miljoonaa euroa*

  Kunnat Kuntayhtymät
2002 2003 Muutos
%
2002 2003 Muutos
%
+ Toimintatuotot 5 482 5 829 6,3 6 457 6 877 6,5
- Toimintakulut 21 472 22 444 4,5 6 149 6 519 6,0
= Toimintakate -15 989 -16 614 3,9 308 358 16,2
             
+ Kunnan tulovero 11 893 11 785 -0,9      
+ Kiinteistövero 633 661 4,5      
+ Osuus yhteisöveron  tuotosta 1 481 990 -33,2      
+ Muut verotulot 4 3 -8,1      
+ Valtionosuudet 3 869 4 266 10,3      
             
+ Rahoitustuotot 335 344 2,5 19 17 -14,3
- Rahoituskulut 258 197 -23,6 47 43 -7,4
= Vuosikate 1 966 1 238 -37,1 281 331 18,0
             
Poistot ja arvonalentumiset 1 300 1 332 2,5 252 271 7,5
             
Käyttöomaisuusinvestoinnit 2 595 2 695 3,8 408 471 15,5
Rahoitusosuudet investointeihin 152 166 9,1 25 24 -3,8
Käyttöomaisuuden myyntituotot 691 641 -7,3 21 23 7,3
Lainananto 444 264 -40,6 31 39 25,6
Antolainojen lyhennykset 200 198 -0,8 30 40 34,8
Pitkäaikaisten lainojen otto 1 294 1 270 -1,8 117 103 -11,9
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 768 710 -7,5 47 47 -0,2
             
Kassavarat 31.12. 2 797 2 749 -1,7 516 542 4,9
Lainakanta 31.12. 4 468 5 188 16,1 373 412 10,5

*Ahvenanmaan maakunnan kunnat ja kuntayhtymät eivät sisälly tilastoon.

Lehdistötiedote

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston ennakkotiedot 2003. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Kunnat: Salme Röksä, (09) 1734 3303, salme.roksa@tilastokeskus.fi, kuntayhtymät: Sinikka Salmi, (09) 1734 3329, sinikka.salmi@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 10.6.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2003/ktt_2003_2004-06-10_tie_001.html