Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 31.12.2004

Kuntien sosiaali- ja terveysmenot kasvoivat 5,5 % vuonna 2003

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset olivat vuonna 2003 yhteensä 13 miljardia euroa. Tämä on 678 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannukset kasvoivat 225 miljoonaa euroa (4,0 %) ja muiden palvelujen 206 miljoonaa euroa (4,1 %). Yleishallinnon kustannukset vähenivät hieman vuodesta 2002. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta kuntien taloustilastosta.

Kuntien käyttökustannukset ja -tuotot vuonna 2003 ja muutos edellisestä vuodesta

  Käyttökustannukset Käyttötuotot
Yhteensä
milj. €
Muutos
%
Palkat
milj. €
Muutos
%
Yhteensä
milj. €
Muutos
%
Maksut
milj. €
Muutos
%
Yleishallinto yhteensä 905 -0,8 278 0,8 261 11,2 4 6,6
                 
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 13 030 5,5 3 487 3,9 1 581 6,4 793 4,4
Siitä:                
Lasten päivähoito 1 941 1,2 894 1,4 256 -0,6 230 -0,6
Lasten ja nuorten laitoshuolto 253 12,3 52 3,5 12 5,4 6 11,4
Muut lasten ja perheiden palvelut 412 5,2 95 8,2 90 9,6 8 24,2
Vanhusten ja vammaisten laitospalvelut 893 2,6 367 1,7 170 0,3 135 0,8
Kotipalvelut 544 4,3 321 3,6 127 5,8 80 4,1
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 1 060 13,0 234 11,2 162 18,2 91 28,1
Perusterveydenhuolto 2 703 5,9 1 011 4,5 380 8,1 209 5,9
Erikoissairaanhoito 3 651 6,1 114 2,6 44 0,6 19 -16,3
                 
Opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä 5 824 4,0 2 697 3,7 446 4,8 100 5,9
Siitä:                
Perusopetus 3 168 5,0 1 592 4,0 74 2,9 3 1,0
Lukiokoulutus 532 3,1 297 2,0 16 7,8 3 8,9
Ammatillinen koulutus 370 -0,1 152 0,0 72 -2,2 10 34,8
Ammattikorkeakoulutoiminta 218 2,1 101 3,6 28 3,9 3 -2,5
Kirjasto 254 4,1 107 4,0 19 -0,9 4 1,5
Liikunta ja ulkoilu 428 3,7 104 5,0 75 7,9 29 10,6
                 
Muut palvelut yhteensä 5 256 4,1 1 375 3,8 4 203 5,5 144 5,4
Siitä:                
Yhdyskuntasuunnittelu 308 0,3 145 0,7 76 1,2 17 4,6
Liikenneväylät 677 2,5 72 1,2 163 0,8 24 4,7
Palo- ja pelastustoimi 398 11,6 183 3,5 107 30,8 13 -21,4
Toimitila- ja vuokrauspalvelut 1 557 4,8 293 1,5 1 887 5,4 4 -4,3
                 
Käyttötalous yhteensä 25 015 4,6 7 836 3,7 6 491 5,9 1 042 4,7

Lähde: Kuntien talous 2003. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Salme Röksä, (09) 1734 3303, salme.roksa@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 31.12.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2003/ktt_2003_2004-12-31_tie_003.html