Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 18.1.2005

Lähes neljä viidesosaa kuntayhtymien menoista vuonna 2003 ohjautui sosiaali- ja terveystoimeen

Kuntayhtymien käyttökustannukset olivat vuonna 2003 yhteensä 6,9 miljardia euroa. Tästä 77,7 prosenttia käytettiin sosiaali- ja terveystoimeen, 17,4 prosenttia opetus- ja kulttuuritoimeen ja 4,9 prosenttia yleishallintoon ja muihin palveluihin. Sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta 5,6 prosenttia ja opetus- ja kulttuuritoimen 7,6 prosenttia. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta kuntayhtymien taloustilastosta.

Vuonna 2003 kuntayhtymiä oli kaikkiaan 239. Näistä 88:n pääasiallisena tehtäväalueena oli terveydenhuolto, 32:n sosiaalitoimi, 73:n sivistystoimi, 37:n yhdyskuntapalvelut ja 9:n liiketoiminta. Edellisestä vuodesta kuntayhtymien lukumäärä pieneni yhdellä.

Kuntayhtymien käyttökustannukset ja -tuotot vuonna 2003 ja muutos edellisestä vuodesta
(ns. liikelaitosmallia noudattavat kuntayhtymät eivät sisälly taulukkoon)

  Käyttökustannukset Käyttötuotot
Yhteensä
milj. €
Muutos
%
Palkat
milj. €
Muutos
%
Yhteensä
milj. €
Muutos
%
Maksut
milj. €
Muutos
%
Yleishallinto 42 8,9 17 6,9 44 9,5    
                 
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 5 367 5,6 2 541 4,0 5 411 6,1 294 -1,2
Siitä:                
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 276 2,0 84 1,6 89 5,1 1 24,7
Vanhusten laitospalvelut 18 5,4 11 5,8 20 6,9 3 -2,1
Vammaishuollon laitospalvelut 129 5,4 73 6,1 133 6,0 5 0,9
Suojatyö ja kehitysvammatoiminta 43 2,2 19 1,9 44 3,0 2 3,2
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 86 6,8 50 8,0 91 5,4 11 -0,5
Perusterveydenhuolto (pl. hammash.) 625 2,6 330 1,5 645 3,1 55 -0,5
Perusterveydenhuollon hammashuolto 91 0,9 56 0,4 97 0,6 23 -1,7
Erikoissairaanhoito 3 970 6,2 1 897 4,5 4 160 6,5 193 -1,6
Ympäristöterveyden huolto 24 2,1 13 1,0 25 2,3 2 14,1
Muu sosiaali- ja terveystoimi 90 23,0 0 18,4 90 23,0 0  
                 
Opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä 1 200 7,6 557 8,4 1 236 7,8 12 -0,2
Siitä:                
Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto 52 3,0 24 3,8 28 17,0    
Ammatillinen koulutus 809 8,9 366 9,2 865 9,1 8 3,1
Ammattikorkeakoulutoiminta 306 5,4 150 7,7 310 3,9 1 -20,2
                 
Muut palvelut yhteensä 294 10,7 42 11,3 290 9,7    
                 
Toimitila- ja vuokrauspalvelut 42 41,8 7 33,3 48 47,4    
Sisäiset palvelut 21 3,0 8 5,5 21 6,1    
Elinkeinoelämän edistäminen 26 7,4 8 15,4 25 8,1    
Jätehuolto 46 14,1 4 6,7 45 11,1    
Joukkoliikenne 124 3,9 3 -1,3 117 -0,3    
                 
Käyttötalous yhteensä 6 902 6,2 3 157 4,9 6 981 6,5 307 -1,1

Lähde: Kuntayhtymien talous 2003. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Sinikka Salmi, (09) 1734 3329, sinikka.salmi@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 18.1.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2003/ktt_2003_2005-01-18_tie_004.html