Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 29.11.2005

Kuntayhtymien menojen nopea kasvu jatkui vuonna 2004

Kuntayhtymien käyttökustannukset ilman liiketoimintaa kasvoivat vuonna 2004 edellisestä vuodesta 5,5 prosenttia. Sosiaali- ja terveystoimessa kasvu oli 4,8 prosenttia, opetus- ja kulttuuritoimessa 7,3 prosenttia ja muissa palveluissa 11,2 prosenttia. Käyttökustannusten kokonaismäärä oli 7,3 miljardia euroa. Tästä runsaat kolme neljäsosaa aiheutui sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta kuntayhtymien taloustilastosta.

Vuonna 2004 kuntayhtymiä oli kaikkiaan 237. Näistä 90:n pääasiallisena tehtäväalueena oli terveydenhuolto, 32:n sosiaalitoimi, 70:n sivistystoimi, 36:n yhdyskuntapalvelut ja 9:n liiketoiminta. Edellisestä vuodesta kuntayhtymien lukumäärä pieneni kahdella.

Kuntayhtymien käyttökustannukset ja -tuotot vuonna 2004 ja muutos edellisestä vuodesta
(ns. liikelaitosmallia noudattavat kuntayhtymät eivät sisälly taulukkoon)

  Käyttökustannukset Käyttötuotot
Yhteensä
milj. €
Muutos
%
Palkat
milj. €
Muutos
%
Yhteensä
milj. €
Muutos
%
Maksut
milj. €
Muutos
%
Yleishallinto 44 6,0 18 9,7 46 3,8 0 23,6
                 
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 5 626 4,8 2 593 2,0 5 665 4,7 295 0,1
Siitä:                
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 245 -11,3 89 6,4 60 -32,4 1 -21,2
Vanhusten laitospalvelut 20 8,0 12 5,9 20 3,9 3 5,1
Vammaishuollon laitospalvelut 135 5,1 76 4,9 138 3,4 5 -0,5
Suojatyö ja kehitysvammatoiminta 45 4,9 20 5,4 47 7,4 2 6,4
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 90 4,1 51 3,8 94 4,1 11 1,0
Perusterveydenhuolto (pl. hammash.) 665 6,3 345 4,5 687 6,5 55 0,6
Perusterveydenhuollon hammashuolto 95 4,4 58 4,0 101 3,9 23 2,8
Erikoissairaanhoito 4 179 5,3 1 917 1,1 4 363 4,9 191 -0,6
Ympäristöterveydenhuolto 25 5,4 14 7,9 27 4,3 2 3,9
Muu sosiaali- ja terveystoimi 111 23,3 0 171,1 111 23,4    
                 
Opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä 1 287 7,3 599 7,6 1 302 5,3 13 10,1
Siitä:                
Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto 58 11,0 26 8,3 39 41,9 0 50,8
Ammatillinen koulutus 874 8,1 396 8,1 903 4,5 9 8,6
Ammattikorkeakoulutoiminta 318 4,0 158 5,7 321 3,6 2 22,0
                 
Muut palvelut yhteensä 327 11,2 55 32,1 334 14,9 1 184,3
                 
Toimitila- ja vuokrauspalvelut 48 13,1 8 9,9 55 13,4 0 23,1
Sisäiset palvelut 22 1,7 8 1,5 22 3,1 0 -69,2
Elinkeinoelämän edistäminen 30 16,4 9 15,5 30 19,3 0 10,8
Jätehuolto 46 1,1 5 5,4 49 7,6    
Joukkoliikenne 125 1,3 3 -1,0 123 5,0    
                 
Käyttötalous yhteensä 7 284 5,5 3 266 3,5 7 346 5,2 309 0,8

Lähde: Kuntayhtymien talous 2004. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sinikka Salmi, (09) 1734 3329, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 29.11.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2004/ktt_2004_2005-11-29_tie_003.html