Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 21.12.2005

Kuntien sosiaali- ja terveysmenot olivat 13,7 miljardia euroa vuonna 2004

Sosiaali- ja terveystoimi haukkaa leijonanosan kuntien menoista, yli kaksi kertaa niin paljon kuin toinen suuri toimintalohko, opetus- ja kulttuuritoimi. Vuonna 2004 kunnat käyttivät omaan sosiaali- ja terveyspalvelutuotantoonsa 8,1 miljardia euroa. Kuntayhtymiltä näitä palveluja ostettiin 4,5 miljardilla eurolla, josta erikoissairaanhoidon osuus oli 3,5 miljardia. Yksityisiltä palveluntuottajilta sosiaali- ja terveyspalveluja hankittiin 1,0 miljardilla eurolla. Tämä oli 7,6 prosenttia kuntien kaikista sosiaali- ja terveysmenoista. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta kuntien taloustilastosta.

Kuntien käyttökustannukset ja -tuotot vuonna 2004 ja muutos edellisestä vuodesta

  Käyttökustannukset Käyttötuotot
Yhteensä
milj. €
Muutos
%
Palkat
milj. €
Muutos
%
Yhteensä
milj. €
Muutos
%
Maksut
milj. €
Muutos
%
Yleishallinto yhteensä 965 6,6 307 10,5 288 10,2 4 -5,1
                 
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 13 723 5,3 3 601 3,3 1 654 4,6 820 3,4
Siitä:                
Lasten päivähoito 1 988 2,4 912 2,0 261 1,8 232 0,7
Lasten ja nuorten laitoshuolto 292 15,5 56 5,8 14 16,5 6 12,2
Muut lasten ja perheiden palvelut 433 4,9 106 11,5 94 4,3 7 -9,3
Vanhusten ja vammaisten laitospalvelut 954 6,8 383 4,4 179 5,2 143 5,6
Kotipalvelut 568 4,3 332 3,3 133 4,8 82 2,8
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 1 174 10,7 263 12,6 178 10,1 104 13,8
Perusterveydenhuolto 2 841 5,1 1 043 3,1 388 2,1 210 0,4
Erikoissairaanhoito 3 901 6,8 115 0,5 50 14,4 18 -0,9
                 
Opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä 6 006 3,1 2 782 3,2 438 -1,9 106 5,4
Siitä:                
Perusopetus 3 331 5,1 1 668 4,8 77 4,0 5 99,3
Lukiokoulutus 549 3,3 305 2,7 16 5,0 3 -6,7
Ammatillinen koulutus 345 -7,0 142 -6,3 61 -15,1 10 4,2
Ammattikorkeakoulutoiminta 211 -3,2 99 -1,3 29 4,1 3 6,5
Kirjasto 262 3,0 110 3,0 20 6,8 3 -18,5
Liikunta ja ulkoilu 448 4,8 109 4,1 81 8,2 31 7,7
                 
Muut palvelut yhteensä 5 495 4,5 1 316 -4,3 4 397 4,6 140 -2,8
Siitä:                
Yhdyskuntasuunnittelu 313 1,4 152 4,6 74 -2,8 19 9,8
Liikenneväylät 749 10,7 74 3,5 229 40,7 25 2,8
Palo- ja pelastustoimi 422 6,3 92 -49,8 118 9,6 4 -70,8
Toimitila- ja vuokrauspalvelut 1 622 4,2 295 0,8 1 923 1,9 4 4,1
                 
Käyttötalous yhteensä 26 190 4,7 8 006 2,2 6 777 4,4 1 070 2,7

Lähde: Kuntien talous 2004. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Erikka Peltonen, (09) 1734 3547, erikka.peltonen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 16.12.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2004/ktt_2004_2005-12-21_tie_004.html