Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 2. Kuntayhtymien käyttökustannukset ja -tuotot tehtävittäin vuonna 2009 ja muutos edellisestä vuodesta 1)

  Käyttökustannukset 2) Käyttötuotot 2)
Yhteensä, milj. € Muutos, % Palkat, milj. € Muutos, % Yhteensä, milj. € Muutos, % Myyntitulot kunnilta, milj. € Muutos, % Maksut, milj. € Muutos, %
Yleishallinto yhteensä 69 6,1 28 5,8 287 5,0 261 6,6 0 0,0
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 7 150 -1,9 2 960 -6,7 7 024 -1,7 5 754 -2,0 331 -5,1
Siitä:                    
Vanhusten ja vammaisten laitospalvelut 206 1,4 116 1,6 215 3,0 186 6,1 19 7,2
Perusterveydenhuolto 610 -37,5 286 -40,2 593 -39,0 485 -39,4 61 -34,8
Erikoissairaanhoito 5 479 2,9 2 253 -1,4 5 643 3,3 4 694 2,8 207 5,9
Opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä 1 512 -1,1 721 -0,8 1 572 -1,6 18 5,7 9 -6,1
Siitä:                    
Ammatillinen koulutus 1 101 4,1 514 5,6 1 188 3,3 7 17,3 5 -1,8
Ammattikorkeakoulutoiminta 261 -20,4 138 -20,1 273 -19,2 3 64,4 1 -33,0
Muut palvelut yhteensä 601 2,5 102 0,0 593 3,2 143 5,3 1 -53,4
Käyttötalous yhteensä 9 332 -1,4 3 811 -5,4 9 476 -1,2 6 176 -1,4 341 -5,4
1) Kunnan liikelaitosmallia noudattavat liikelaitokset eivät sisälly taulukkoon.
2) Käyttökustannuksiin sisältyvät toimintamenot, poistot ja arvonalentumiset sekä vyörytysmenot. Käyttötuottoihin sisältyvät toimintatulot ja vyörytystulot.

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2009. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Erikka Saastamoinen (09) 1734 3547, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 5.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2009, Liitetaulukko 2. Kuntayhtymien käyttökustannukset ja -tuotot tehtävittäin vuonna 2009 ja muutos edellisestä vuodesta 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2009/ktt_2009_2010-11-05_tau_002_fi.html