Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

2. Kuntayhtymien talous vuonna 2011

Kuntayhtymien yhteenlasketut käyttökustannukset, ilman liikelaitoksia ja liikelaitoskuntayhtymiä, olivat 11,2 miljardia euroa vuonna 2011. Kustannusten nousu oli 4,5 prosenttia kun edellisenä vuonna vastaava kasvu oli 15,3 prosenttia. Vuoden 2010 tulokseen vaikuttivat tällöin toimintansa aloittaneet suuret kuntayhtymät. Kuntayhtymien käyttötuotot olivat yhteensä 11,3 miljardia euroa. Tuotot kasvoivat 3,6 prosenttia edellisestä vuodesta.

Kuvio 2. Kuntayhtymien käyttökustannusten jakautuminen eri toiminnoille

Kuvio 2. Kuntayhtymien käyttökustannusten jakautuminen eri toiminnoille

Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset olivat yhteensä 8,4 miljardia euroa kasvaen 4,0 prosenttia vuodesta 2010. Erikoissairaanhoidon osuus kustannuksista oli 6,2 miljardia euroa. Erikoissairaanhoidon kustannuksiin vaikuttavat myös laaja-alaisesti sosiaali- ja terveystoimen tehtäviä hoitavat kuntayhtymät, jotka ostavat erikoissairaanhoitoa sairaanhoitopiiriltä ja välittävät sen eteenpäin jäsenkunnilleen.

Ammatillinen koulutus muodosti kuntayhtymien opetus- ja kulttuuritoimen kustannuksista suurimman menoerän. Opetus- ja kulttuuritoimen kustannukset olivat yhteensä 1,6 miljardia euroa ja ammatillisen koulutuksen osuus tästä 1,2 miljardia euroa. Muiden palvelujen kustannukset olivat kuntayhtymillä yhteensä 1,1 miljardia euroa.

Kuntayhtymien käyttökustannuksista suurin osuus muodostui palkoista ja henkilösivukuluista. Näiden osuus oli 5,4 miljardia euroa. Palvelujen ostot muodostivat 30,9 prosentin osuuden kustannuksista. Vuoteen 2010 verrattuna palkat ja henkilösivukulut kasvoivat 4,9 prosenttia ja palvelujen ostot 4,5 prosenttia. Kuntayhtymien käyttötuotoista 64,1 prosenttia muodostui myyntituloista kunnilta. Myyntitulot kunnilta olivat vuonna 2011 yhteensä 7,3 miljardia euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 5,2 prosenttia. Kuntayhtymien investointimenot, ilman liikelaitoksia ja liikelaitoskuntayhtymiä, olivat 0,7 miljardia euroa vuonna 2011.

Liikelaitoskuntayhtymien sekä kuntayhtymien liikelaitosten yhteenlaskettu liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Tästä suurin osuus muodostui erikoissairaanhoidon liikelaitosten kautta.


Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2011. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Lea Vuorinen 09 1734 3358, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 6.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2011, 2. Kuntayhtymien talous vuonna 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2011/ktt_2011_2012-11-06_kat_002_fi.html