Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 6.11.2013

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen menot olivat 21,4 miljardia euroa vuonna 2012

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset olivat viime vuonna 21,4 miljardia euroa ja muodostivat siten 55,3 prosenttia kuntien koko käyttötalouden kustannuksista. Sosiaali- ja terveystoimen menot kasvoivat 6,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Sosiaali- ja terveystoimen palveluista eniten menoja, yhteensä 5,9 miljardia euroa, kohdistui erikoissairaanhoitoon. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastosta.

Kuntien käyttökustannukset ja -tuotot vuonna 2012, miljoonaa euroa 1)

  Käyttökustannukset 2) Käyttötuotot 2)
Yhteensä,
milj. €
Muutos, % Yhteensä,
milj. €
Muutos, %
Yleishallinto yhteensä 1 513 4,3 414 -12,9
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 21 368 6,4 2 929 10,2
Opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä 8 278 3,4 701 9,4
Muut palvelut yhteensä 7 452 4,4 5 810 3,5
Käyttötalous yhteensä 38 610 5,3 9 853 5,0
1) Kunnan liikelaitosmallia noudattavat liikelaitokset eivät sisälly taulukkoon.
2) Käyttökustannuksiin sisältyvät toimintamenot, poistot ja arvonalentumiset sekä vyörytysmenot. Käyttötuottoihin sisältyvät toimintatulot ja vyörytystulot.

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannuksista 6,6 miljardia euroa muodostui palkoista ja henkilösivukuluista ja 11,6 miljardia euroa palvelujen ostoista. Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen ostoista suurin osa, 57,7 prosenttia, oli asiakaspalvelujen ostoja kuntayhtymiltä.

Opetus- ja kulttuuritoimen osuus kuntien käyttötalouden kustannuksista oli 21,4 prosenttia. Edellisestä vuodesta kustannukset kasvoivat 3,4 prosenttia ja olivat vuonna 2012 yhteensä 8,3 miljardia euroa. Tästä summasta 4,8 miljardia euroa kohdistui perusopetukseen.

Kokonaisuudessaan kuntien käyttökustannukset, ilman liikelaitoksia, kasvoivat 5,3 prosenttia vuonna 2012 eli 1,9 miljardia euroa edellisestä vuodesta. Käyttökustannukset olivat yhteensä 38,6 miljardia euroa. Menojen kasvu pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2011, jolloin kasvua oli 5,0 prosenttia.

Kuntayhtymien käyttökustannukset, ilman liikelaitoksia ja liikelaitoskuntayhtymiä, kasvoivat 5,1 prosenttia vuonna 2012. Käyttökustannukset olivat yhteensä 11,8 miljardia euroa, josta sosiaali- ja terveystoimen kustannukset olivat yhteensä 8,9 miljardia euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen osuus kuntayhtymien käyttökustannuksista oli 1,6 miljardia euroa.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastosta, joka sisältää 334 kunnan 1) ja 160 kuntayhtymän tiedot vuodelta 2012.

Tilastokeskus on muuttanut kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston StatFin-tietokantataulukoita. Tietokantataulukoista on nyt saatavilla tietoa tilinpäätöksistä, käyttötaloudesta ja toiminnasta vuodesta 2006 lähtien. Tiedot ovat saatavilla seuraavilla aluemuuttujilla: koko maa, Manner-Suomi, maakunnat ja kuntayhtymät yhteensä. Kunta- ja kuntayhtymäkohtaiset tiedot ovat saatavissa maksuttomasta palvelusta osoitteesta: http://tilastokeskus.fi/keruu/kuntien_talous_ja_toiminta.html


1) Kiteen ja Kesälahden kuntien käyttötaloustiedot puuttuvat

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2012. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Veera Mäki 09 1734 3612, Lea Vuorinen 09 1734 3358, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (11 sivua 268,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 6.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2012/ktt_2012_2013-11-06_tie_001_fi.html