Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Publicerad: 22.2.2012

Omsättningen ökade inom trafiken år 2010

Av näringsgrenarna inom transport ingår i publikationen busstrafik, lastbilstrafik, sjötransport, spedition och befraktning samt godshantering. Omsättningen för dessa näringsgrenar var totalt 11,8 miljarder euro år 2010.

Omsättning inom näringsgrenar 2010, miljoner euro

Omsättning inom näringsgrenar 2010, miljoner euro

Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens näringsskattematerial. Uppgifterna har kompletteras med Statistikcentralens egen enkät och officiella bokslutsuppgifter.


Källa: Trafikens bokslutsstatistik 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Rauno Viita 09 1734 3381

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 22.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bokslutsstatistik över samfärdseln [e-publikation].
2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/litipa/2010/litipa_2010_2012-02-22_tie_001_sv.html

Dela