Publicerad: 15.6.2007

Antalet studerande i gymnasieutbildning 117 300 år 2006

Enligt Statistikcentralen uppgick antalet studerande i examensinriktad gymnasieutbildning till totalt 117 300 år 2006. Antalet studerande fortsatte att minska och var nu en procent lägre än året innan.

Andelen kvinnor i examensinriktad gymnasieutbildning var 57 procent. Antalet studerande i utbildning som samtidigt omfattade både gymnasieutbildning och yrkesinriktad utbildning uppgick till 3 000.

Studerande i examensinriktad gymnasieutbildning efter landskap 2006

Landskap Totalt Män Kvinnor
Hela landet totalt 117 260 50 534 66 726
Fasta Finland 116 798 50 323 66 475
Nyland 34 543 15 632 18 911
Östra Nyland 1 677 782 895
Egentliga Finland 9 206 3 867 5 339
Satakunta 4 769 2 038 2 731
Egentliga Tavastland 3 133 1 376 1 757
Birkaland 10 443 4 258 6 185
Päijänne-Tavastland 4 166 1 775 2 391
Kymmenedalen 3 314 1 410 1 904
Södra Karelen 2 422 1 076 1 346
Södra Savolax 3 552 1 422 2 130
Norra Savolax 5 765 2 317 3 448
Norra Karelen 3 476 1 474 2 002
Mellersta Finland 5 549 2 472 3 077
Södra Österbotten 4 207 1 744 2 463
Österbotten 3 520 1 470 2 050
Mellersta Österbotten 1 702 658 1 044
Norra Österbotten 8 719 3 713 5 006
Kajanaland 2 082 921 1 161
Lappland 4 553 1 918 2 635
Åland 462 211 251
Åland 462 211 251

År 2006 avlades 32 800 studentexamina. Antalet är fyra procent mindre än året innan. Dessutom avlades i 14 gymnasier 286 International Baccalaureate-examina (IB-examina), i Helsingin saksalainen koulu (Helsingfors tyska skola) 39 Reifeprüfung-examina och i Ålands lyceum 40 gymnasieexamina.

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Miikka Paajavuori (09) 1734 3678 koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Senast uppdaterad 15.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Gymnasieutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1641. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lop/2006/lop_2006_2007-06-15_tie_001_sv.html