Publicerad: 16.6.2008

Antalet studerande i gymnasieutbildning 115 250 år 2007

Enligt Statistikcentralen uppgick antalet studerande i examensinriktad gymnasieutbildning till totalt 115 250 år 2007. Antalet studerande fortsatte att minska och var nu närmare två procent lägre än året innan.

Andelen kvinnor i examensinriktad gymnasieutbildning var 57 procent. Gymnasieutbildning gavs i 406 gymnasier och i 43 andra läroanstalter.

Studerande i examensinriktad gymnasieutbildning efter landskap 2007

Landskap Totalt Män Kvinnor
Hela landet totalt1) 115 253 49 447 65 806
Fasta Finland 114 779 49 232 65 547
Nyland 34 688 15 566 19 122
Östra Nyland 1 663 784 879
Egentliga Finland 8 995 3 786 5 209
Satakunta 4 668 1 945 2 723
Egentliga Tavastland 3 093 1 335 1 758
Birkaland 10 045 4 081 5 964
Päijänne-Tavastland 4 085 1 725 2 360
Kymmenedalen 3 226 1 371 1 855
Södra Karelen 2 344 1 007 1 337
Södra Savolax 3 472 1 399 2 073
Norra Savolax 5 551 2 177 3 374
Norra Karelen 3 285 1 408 1 877
Mellersta Finland 5 289 2 369 2 920
Södra Österbotten 3 925 1 647 2 278
Österbotten 3 610 1 456 2 154
Mellersta Österbotten 1 630 643 987
Norra Österbotten 8 781 3 811 4 970
Kajanaland 1 976 868 1 108
Lappland 4 453 1 854 2 599
Åland 431 192 239
Åland 431 192 239
1) Inkl. Aurinkorannikon lukio utomlands, med 43 studeranden.

År 2007 avlades 33 066 studentexamina. Antalet är ungefär en procent större än året innan. Dessutom avlades i 15 gymnasier 335 International Baccalaureate-examina (IB-examina), i Helsingin saksalainen koulu (Helsingfors tyska skola) 34 Reifeprüfung-examina och i Ålands lyceum 73 gymnasieexamina.

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola (09) 1734 3678, koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Senast uppdaterad 16.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Gymnasieutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1641. 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lop/2007/lop_2007_2008-06-16_tie_001_sv.html