Publicerad: 12.6.2009

Antalet studerande i gymnasieutbildning 114 240 år 2008

Enligt Statistikcentralen uppgick antalet studerande i examensinriktad gymnasieutbildning till totalt 114 240 år 2008. Antalet studerande fortsatte att minska och var nu ungefär en procent lägre än året innan.

Andelen kvinnor i examensinriktad gymnasieutbildning var 57 procent. Gymnasieutbildning gavs i 406 gymnasier och i 43 andra läroanstalter.

Studerande i examensinriktad gymnasieutbildning efter landskap 2008

Landskap Totalt Män Kvinnor
Hela landet totalt1) 114 240 48 935 65 305
Fasta Finland 113 785 48 741 65 044
Nyland 35 181 15 699 19 482
Östra Nyland 1 624 746 878
Egentliga Finland 8 994 3 717 5 277
Satakunta 4 485 1 877 2 608
Egentliga Tavastland 3 043 1 330 1 713
Birkaland 10 381 4 325 6 056
Päijänne-Tavastland 4 033 1 733 2 300
Kymmenedalen 3 064 1 277 1 787
Södra Karelen 2 321 970 1 351
Södra Savolax 3 353 1 318 2 035
Norra Savolax 5 339 2 121 3 218
Norra Karelen 3 186 1 386 1 800
Mellersta Finland 5 273 2 302 2 971
Södra Österbotten 3 862 1 689 2 173
Österbotten 3 409 1 390 2 019
Mellersta Österbotten 1 543 583 960
Norra Österbotten 8 542 3 686 4 856
Kajanaland 1 949 870 1 079
Lappland 4 203 1 722 2 481
Åland 410 174 236
Åland 410 174 236
1) Inkl. Aurinkorannikon lukio utomlands, med 45 studeranden.

År 2008 avlades 32 592 studentexamina. Antalet är över en procent mindre än året innan. Dessutom avlades i 15 gymnasier 321 International Baccalaureate-examina (IB-examina), i Helsingin saksalainen koulu (Helsingfors tyska skola) 35 Reifeprüfung-examina och i Ålands lyceum 15 gymnasieexamina.

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Kumpulainen (09) 1734 3580, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Senast uppdaterad 12.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Gymnasieutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1641. 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lop/2008/lop_2008_2009-06-12_tie_001_sv.html