Studerande och avlagda examina i gymnasieutbildning 2009

Gymnasieutbildning Nya studerande, totalt Nya studerande, kvinnor Studerande, totalt Studerande, kvinnor Avlagda examina, totalt Avlagda examina, kvinnor
Totalt 38 054 21 764 112 088 63 939 33 034 19 078
Gymnasiets hela lärokurs (studentexamen) 37 510 21 446 110 684 63 101 32 643 18 835
IB-examen 515 302 1 294 784 342 216
Reifeprüfung-examen 29 16 107 53 39 21
Gymnasieexamen - - 3 1 10 6

Källa: Utbildning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Kumpulainen (09) 1734 3580, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 11.06.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Gymnasieutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1641. 2009, Studerande och avlagda examina i gymnasieutbildning 2009 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lop/2009/lop_2009_2010-06-11_tau_001_sv.html