Tabellbilaga 1. Studerande och avlagda examina i gymnasieutbildning 2010

Gymnasieutbildning Nya studerande, totalt Nya studerande, kvinnor Studerande, totalt Studerande, kvinnor Avlagda examina, totalt Avlagda examina, kvinnor
Totalt 37 869 21 528 111 778 63 333 32 697 19 001
Gymnasiets hela lärokurs (studentexamen) 37 315 21 203 110 300 62 469 32 324 18 752
IB-examen 508 300 1 370 810 328 224
Reifeprüfung-examen 35 18 96 46 41 24
EB-examen 11 7 11 7 . .
Gymnasieexamen - - 1 1 4 1

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Kumpulainen (09) 1734 3580, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 9.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Gymnasieutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1641. 2010, Tabellbilaga 1. Studerande och avlagda examina i gymnasieutbildning 2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lop/2010/lop_2010_2011-06-09_tau_001_sv.html