Publicerad: 12.6.2012

Antalet studerande i gymnasieutbildning fortsatte att minska

Enligt Statistikcentralen uppgick antalet studerande i examensinriktad gymnasieutbildning till totalt 109 000 år 2011. Antalet studerande fortsatte att minska och var nu 2,5 procent lägre än året innan. Andelen kvinnor i gymnasieutbildning var 57 procent. Gymnasieutbildning gavs i 388 gymnasier och i 45 andra läroanstalter.

Studerande i examensinriktad gymnasieutbildning efter landskap 2011

Utbildningslandskap              Totalt                   Män            Kvinnor
Hela landet totalt 1) 109 046 47 345 61 701
Fasta-Finland 108 524 47 144 61 380
  Nyland 36 602 16 697 19 905
  Egentliga Finland 8 811 3 724 5 087
  Satakunta 4 091 1 723 2 368
  Egentliga Tavastland 3 073 1 343 1 730
  Birkaland 9 608 4 033 5 575
  Päijänne-Tavastland 3 791 1 631 2 160
  Kymmenedalen 3 046 1 312 1 734
  Södra Karelen 2 143 923 1 220
  Södra Savolax 3 242 1 282 1 960
  Norra Savolax 4 671 1 880 2 791
  Norra Karelen 2 888 1 248 1 640
  Mellersta Finland 4 852 2 124 2 728
  Södra Österbotten 3 551 1 474 2 077
  Österbotten 3 361 1 467 1 894
  Mellersta Österbotten 1 378 547 831
  Norra Österbotten 8 170 3 505 4 665
  Kajanaland 1 666 779 887
  Lappland 3 580 1 452 2 128
Åland 464 183 281
  Åland 464 183 281
1) Inkl. den finska skolan på Solkusten i Spanien, som hade 58 studerande inom gymnasieutbildning.

År 2011 avlades 32 400 studentexamina. Antalet var 0,3 procent högre än året innan. Dessutom avlades i 15 gymnasier 362 International Baccalaureate-examina (IB-examina), i Helsingin saksalainen koulu (Helsingfors tyska skola) 31 Reifeprüfung-examina och i Ålands lyceum en gymnasieexamen.


Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Kumpulainen 09 1734 3580, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (217,1 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 12.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Gymnasieutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1641. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lop/2011/lop_2011_2012-06-12_tie_001_sv.html