Tabellbilaga 2. Studerande inom gymnasieutbildning och personer som avlagt studentexamen efter landskap 2012

Utbildningslandskap Studerande totalt Studerande, kvinnor Avlagda studentexamina totalt Avlagda studentexamina, kvinnor
Hela landet totalt 1) 107 412 60 864 31 595 18 244
Fasta-Finland 106 884 60 542 31 425 18 137
Nyland 36 015 19 659 9 675 5 396
Egentliga Finland 8 737 5 022 2 673 1 568
Satakunta 4 154 2 388 1 180 681
Egentliga Tavastland 3 017 1 681 878 527
Birkaland 9 753 5 647 2 847 1 631
Päijänne-Tavastland 3 721 2 135 1 205 716
Kymmenedalen 2 888 1 630 938 555
Södra Karelen 2 117 1 243 642 355
Södra Savolax 3 226 1 989 864 507
Norra Savolax 4 521 2 669 1 401 851
Norra Karelen 2 895 1 630 854 499
Mellersta Finland 4 883 2 753 1 530 897
Södra Österbotten 3 422 2 005 1 127 665
Österbotten 3 205 1 848 1 172 686
Mellersta Österbotten 1 348 800 454 273
Norra Österbotten 7 905 4 522 2 471 1 451
Kajanaland 1 636 903 489 270
Lappland 3 441 2 018 1 025 609
Åland totalt 461 275 152 95
Åland 461 275 152 95
1) Inkl. den finska skolan på Solkusten i Spanien, som hade 67 studerande inom gymnasieutbildning (varav 47 kvinnor) och 18 som avlagt studentexamen (varav 12 kvinnor).

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Kumpulainen 09 1734 3580, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 12.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Gymnasieutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1641. 2012, Tabellbilaga 2. Studerande inom gymnasieutbildning och personer som avlagt studentexamen efter landskap 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lop/2012/lop_2012_2013-06-12_tau_002_sv.html