Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Publicerad: 18.1.2011

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 2,5 procent på årsbasis

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 2,5 procent från december år 2009 till december år 2010. Årsförändringen varierade efter slag av delindex från 1,2 procent för kommunaltekniska system till 5,9 procent för betongkonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2005 = 100, december 2010

Index 2005 = 100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnadsindex, totaindex 123,1 2,5
Geokonstruktioner 115,2 2,7
Markkonstruktioner 122,0 1,5
Bergkonstruktioner 121,7 1,5
Beläggningar 139,3 4,2
Kommunaltekniska system 120,7 1,2
Betongkonstruktioner 120,6 5,9
Övriga tekniska system 115,1 1,6
Krossarbeten 1) 121,9 2,4
Underhåll 1) 120,9 1,8
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2010, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen (09) 1734 3564, Tuula Turunen (09) 1734 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (217,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. december 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2010/12/maku_2010_12_2011-01-18_tie_001_sv.html