Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Publicerad: 18.5.2011

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 5,5 procent på årsbasis

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 5,5 procent från april år 2010 till april år 2011. Årsförändringen varierade efter slag av delindex från 3,3 procent för markkonstruktioner till 11,1 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2005 = 100, april 2011

Index 2005 = 100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnadsindex, totaindex 127,7 5,5
Geokonstruktioner 118,7 5,7
Markkonstruktioner 125,3 3,3
Bergkonstruktioner 124,5 3,8
Beläggningar 150,2 11,1
Kommunaltekniska system 125,2 5,0
Betongkonstruktioner 124,2 6,7
Övriga tekniska system 118,3 3,9
Krossarbeten 1) 127,8 6,6
Underhåll 1) 125,3 4,2
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2011, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen (09) 1734 3564, Tuula Turunen (09) 1734 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (217,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. april 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2011/04/maku_2011_04_2011-05-18_tie_001_sv.html