Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Publicerad: 18.11.2011

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 7,1 procent i oktober

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 7,1 procent från oktober år 2010 till oktober år 2011. Årsförändringen varierade efter slag av delindex från 3,9 procent för övriga tekniska system till 17,2 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2005 = 100, oktober 2011

Index 2005 = 100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnadsindex, totaindex 130,8 7,1
Geokonstruktioner 120,2 4,8
Markkonstruktioner 127,6 5,2
Bergkonstruktioner 126,3 4,2
Beläggningar 159,1 17,2
Kommunaltekniska system 127,3 6,4
Betongkonstruktioner 126,3 4,4
Övriga tekniska system 119,5 3,9
Krossarbeten 1) 129,3 7,4
Underhåll 1) 127,8 6,4
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2011, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen (09) 1734 3564, Tuula Turunen (09) 1734 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (217,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. oktober 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2011/10/maku_2011_10_2011-11-18_tie_001_sv.html