Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Publicerad: 18.2.2013

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 1,9 procent i januari

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 1,9 procent från januari år 2012 till januari år 2013. Årsförändringen varierade efter slag av delindex från –1,0 procent för beläggningar till 3,2 procent för mark- och betongkonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100, januari 2013

Index 2005=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 136,4 1,9
Geokonstruktioner 125,1 2,4
Markkonstruktioner 134,6 3,2
Bergkonstruktioner 132,3 2,7
Beläggningar 163,8 -1,0
Kommunaltekniska system 132,4 1,7
Betongkonstruktioner 132,6 3,2
Övriga tekniska system 121,7 0,5
Krossarbeten 1) 133,0 1,3
Underhåll 1) 134,3 2,9
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2013, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen 09 1734 3564, Meri Vikman 09 1734 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (215,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. januari 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2013/01/maku_2013_01_2013-02-18_tie_001_sv.html