Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Publicerad: 20.5.2013

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen förblev oförändrade i april

Enligt Statistikcentralen förblev kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen oförändrade från april år 2012 till april år 2013. Årsförändringen varierade efter slag av delindex från –5,5 procent för beläggningar till 2,1 procent för berg- och geokonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, april 2013

Index 2010=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 111,8 0,0
Geokonstruktioner 110,6 2,1
Markkonstruktioner 110,6 0,8
Bergkonstruktioner 110,4 2,1
Beläggningar 120,1 -5,5
Kommunaltekniska system 111,0 0,8
Betongkonstruktioner 111,5 1,5
Tekniska och andra system 106,1 -0,6
Krossarbeten 1) 111,1 -0,8
Vägunderhåll 1) 111,1 1,6
Gatuunderhåll 1) 111,3 1,4
Banunderhåll 1) 110,2 0,8
Underhåll, totalt 1) 111,0 1,4
1) enstaka index

Jordbyggnadskostnadsindexet har reviderats

Jordbyggnadskostnadsindexet har reviderats och basåret har ändrats till 2010. Viktstrukturen för indexet har uppdaterats till att motsvara basåret. Totalindexen för basåren 2005=100, 2000=100 och 1990=100 förlängs genom kedjning. Framställningen av indexet med basåret 1995=100 har upphört. I samband med revideringen av basåret har man börjat framställa index över underhåll av gator och banor. Index över underhåll av gator, vägar och banor bildar tillsammans ett totalindex över underhåll. Delindexet – underhåll av vägar – motsvarar det gamla underhållsindexet.


Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2013, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen 09 1734 3564, Immi Ilomäki 09 1734 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (233,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. april 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2013/04/maku_2013_04_2013-05-20_tie_001_sv.html