Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100

Index 2010=100 Indextal 2013:06 2013:05 2012:06 2013:05 - 2013:06 % 2012:06 - 2013:06 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 111,5 111,4 110,6 0,1 0,8
Geokonstruktioner 110,7 110,7 108,2 0,0 2,3
Markkonstruktioner 110,4 110,3 109,1 0,0 1,2
Bergkonstruktioner 110,9 110,7 108,3 0,2 2,4
Beläggningar 118,2 118,2 122,2 0,0 -3,3
Kommunaltekniska system 111,1 111,0 108,8 0,1 2,2
Betongkonstruktioner 112,1 111,6 110,3 0,5 1,6
Tekniska och andra system 105,7 105,6 106,3 0,0 -0,6
Krossarbeten 1) 111,2 111,2 110,0 0,0 1,1
Vägunderhåll 1) 111,3 111,2 109,0 0,1 2,1
Gatuunderhåll 1) 111,5 111,3 109,2 0,1 2,1
Banunderhåll 1) 110,1 110,1 108,4 0,0 1,6
Underhåll, totalt 1) 111,1 111,0 108,9 0,1 2,0
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2013, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Immi Ilomäki 09 1734 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juni 2013, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2013/06/maku_2013_06_2013-07-18_tau_001_sv.html