Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, december

Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100

Index 2005=100 Indextal 2013:06 2013:05 2012:06 2013:05 - 2013:06 % 2012:06 - 2013:06 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 136,1 136,0 134,7 0,1 1,1
Geokonstruktioner 125,9 125,9 123,1 0,0 2,3
Markkonstruktioner 133,8 133,7 131,6 0,0 1,7
Bergkonstruktioner 133,0 132,7 129,7 0,2 2,5
Beläggningar 160,6 160,6 165,7 0,0 -3,0
Kommunaltekniska system 132,5 132,3 129,8 0,1 2,1
Betongkonstruktioner 134,1 133,5 130,7 0,5 2,6
Övriga tekniska system 121,4 121,4 122,0 0,0 -0,4
Krossarbeten 1) 131,7 131,7 130,6 0,0 0,9
Underhåll 1) 135,7 135,5 132,6 0,1 2,3
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2013, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Immi Ilomäki 09 1734 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juni 2013, Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2013/06/maku_2013_06_2013-07-18_tau_003_sv.html