Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2013:06 2013:05 2012:06 2013:05 - 2013:06 % 2012:06 - 2013:06 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 157,1 157,0 155,4 0,1 1,1
Grundbyggnadsarbeten 138,5 138,5 135,4 0,0 2,3
Jordbyggnadsarbeten 158,6 158,6 156,0 0,0 1,7
Bergbyggnadsarbeten 153,3 153,1 149,6 0,2 2,5
Krossarbeten 154,7 154,8 153,4 0,0 0,9
Beläggningsarbeten 174,9 174,9 180,4 0,0 -3,0
Vattenförsörjningsarbeten 152,4 152,2 149,3 0,1 2,1
Brobyggnadsarbeten 164,7 163,9 160,5 0,5 2,6
Skötsel och underhåll 1) 160,4 160,3 156,8 0,1 2,3
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2013, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Immi Ilomäki 09 1734 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juni 2013, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2013/06/maku_2013_06_2013-07-18_tau_005_sv.html