Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2013:06 2013:05 2012:06 2013:05 - 2013:06 % 2012:06 - 2013:06 %
M-index, Totalindex exkl. brobyggnadsarbete och arbetskraftskostnader 157,2 157,1 156,3 0,1 0,6
K-index, Index för bergbyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 157,6 157,2 152,8 0,3 3,1
S-index, Index för brobyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 173,0 171,8 168,1 0,7 2,9
H-index, Index för skötsel och underhåll exkl. arbetskraftskostnader 163,7 163,6 160,1 0,1 2,2

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2013, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Immi Ilomäki 09 1734 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juni 2013, Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2013/06/maku_2013_06_2013-07-18_tau_006_sv.html