Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, december

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100

Index 2010=100 Indextal 2013:07 2013:06 2012:07 2013:06 - 2013:07 % 2012:07 - 2013:07 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 111,7 111,5 110,5 0,2 1,1
Geokonstruktioner 110,7 110,7 109,3 0,0 1,3
Markkonstruktioner 111,0 110,4 109,5 0,5 1,3
Bergkonstruktioner 111,2 110,9 108,6 0,3 2,4
Beläggningar 117,9 118,2 117,3 -0,2 0,5
Kommunaltekniska system 111,4 111,1 110,6 0,2 0,7
Betongkonstruktioner 111,5 112,1 110,0 -0,5 1,4
Tekniska och andra system 105,7 105,7 106,5 0,1 -0,7
Krossarbeten 1) 111,7 111,2 110,7 0,5 0,9
Vägunderhåll 1) 111,6 111,3 109,1 0,3 2,3
Gatuunderhåll 1) 111,8 111,5 109,6 0,3 2,1
Banunderhåll 1) 110,3 110,1 108,9 0,2 1,3
Underhåll, totalt 1) 111,4 111,1 109,2 0,3 2,0
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2013, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen 09 1734 3564, Immi Ilomäki 09 1734 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 19.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juli 2013, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2013/07/maku_2013_07_2013-08-19_tau_001_sv.html