Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100

Index 2005=100 Indextal 2014:04 2014:03 2013:04 2014:03 - 2014:04 % 2013:04 - 2014:04 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 137,7 138,0 136,4 -0,3 0,9
Geokonstruktioner 125,0 125,1 125,8 -0,1 -0,6
Markkonstruktioner 137,2 136,2 134,0 0,7 2,3
Bergkonstruktioner 136,0 136,1 132,4 -0,1 2,7
Beläggningar 158,1 162,5 163,2 -2,7 -3,1
Kommunaltekniska system 133,3 134,0 132,3 -0,5 0,8
Betongkonstruktioner 135,4 136,2 133,5 -0,6 1,5
Övriga tekniska system 123,3 123,3 121,9 0,0 1,2
Krossarbeten 1) 133,0 133,2 131,6 -0,1 1,1
Underhåll 1) 136,8 136,3 135,5 0,3 1,0
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, Immi Ilomäki 09 1734 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 19.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. april 2014, Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/04/maku_2014_04_2014-05-19_tau_003_sv.html