Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, augusti

Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2014:06 2014:05 2013:06 2014:05 - 2014:06 % 2013:06 - 2014:06 %
M-index, Totalindex exkl. brobyggnadsarbete och arbetskraftskostnader 158,4 158,1 157,2 0,2 0,7
K-index, Index för bergbyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 162,6 161,6 157,6 0,6 3,1
S-index, Index för brobyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 176,9 174,7 173,0 1,3 2,3
H-index, Index för skötsel och underhåll exkl. arbetskraftskostnader 165,3 165,1 163,7 0,2 1,0

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 3934, Immi Ilomäki 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juni 2014, Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/06/maku_2014_06_2014-07-18_tau_006_sv.html