Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2014:08 2014:07 2013:08 2014:07 - 2014:08 % 2013:08 - 2014:08 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 159,2 159,3 157,8 -0,1 0,9
Grundbyggnadsarbeten 136,7 136,8 138,6 0,0 -1,3
Jordbyggnadsarbeten 162,4 162,4 159,7 0,0 1,7
Bergbyggnadsarbeten 157,8 157,6 153,9 0,1 2,5
Krossarbeten 155,9 156,0 155,8 0,0 0,1
Beläggningsarbeten 173,4 174,7 176,6 -0,7 -1,8
Vattenförsörjningsarbeten 153,4 153,2 152,5 0,1 0,6
Brobyggnadsarbeten 168,9 168,8 163,9 0,1 3,1
Skötsel och underhåll 1) 162,2 162,2 161,0 0,0 0,8
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Immi Ilomäki 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. augusti 2014, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/08/maku_2014_08_2014-09-18_tau_005_sv.html