Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, december

Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100

Index 2005=100 Indextal 2014:11 2014:10 2013:11 2014:10 - 2014:11 % 2013:11 - 2014:11 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 136,6 137,5 136,7 -0,7 -0,1
Geokonstruktioner 123,6 123,6 125,0 0,0 -1,0
Markkonstruktioner 136,5 136,3 135,2 0,1 0,9
Bergkonstruktioner 136,7 136,6 134,5 0,1 1,6
Beläggningar 151,9 158,6 158,5 -4,2 -4,2
Kommunaltekniska system 133,1 133,8 133,6 -0,5 -0,4
Betongkonstruktioner 136,8 137,6 134,1 -0,6 2,0
Övriga tekniska system 122,3 122,3 122,4 0,0 -0,1
Krossarbeten 1) 131,7 131,9 133,0 -0,2 -1,0
Underhåll 1) 137,2 137,4 135,7 -0,1 1,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. november 2014, Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/11/maku_2014_11_2014-12-18_tau_003_sv.html